Кипарис-Cupressaceae

Кипарис-Cupressaceae

Кипарис-Cupressaceae
Почитан в културата на персийци,финикийци,елини и малоазиатци кипарисът освен в районите със субтропичен климат,се е адаптирал и в топлите райони на умерено континенталната климатична зона.Кипарисите са вечнозелени дървета с дребни игловидни листенца,разположени върху многократно разклонени клонки,които оформят плътна корона.Шишарките са топчести или яйцевидни с щитовидно разширени,многоъгълни люспи и късо връхче.Узряват след втората година и достигат до 3м дължина.За декоративно озеленяване у нас  се използват основно обикновеният кипарис,аризонският кипарис и лъжекипарисът.Той е дърво достигащо до 30м височина,с пирамидална корона.Кората на стъблото е гладка,сиво-кафява и надлъжно напукана при възрастните дървета.Листата са люсповидни затъпени на върха и са разположени срещуположно.Семената са плоски с тясно крилце.

Обикновен Кипарис-Cupressus sempervirens L.
Обикновеният кипарис е бавнорастящ,топлолюбив,светлолюбив и невзискателен към вида на почвата и влажността на въздуха.Расте добре на сухи и каменисти почви.Има добре развит централен корен и множество странични разклонения.При температура около -20 градуса целзий има опасност от измръзване на цялото растение.У нас са известни две разновидности на обикновения кипарис,които се различават по типа на короната:var.pyramidalis-с теснопирамидална корона,оформена от възходящи,притиснати към стъблото клони,и var.horisontalis-с широкопирамидална корона,съставена от леко повдигнати клони.И двата типа се ценят най-вече заради плътната тъмнозелена,монументална корона.Обикновеният кипарис се размножава чрез зрели резници или чрез семена,взети от узрели шишарки.Младите фиданки са чувствителни към нашите температури(под-15 градуса целзий)и студените зимни ветрове.Това предполага внимателен избор на мястото за засаждане.
Аризонски кипарис-Cupressus arizonica Greene
Този вид е включен в род Cupressus,но произхожда от срещуположната част на света.Разпространен е в планинските масиви на Аризона,Северна Калифорния и Северно Мексико,където расте при естествени условия до 2400м надморска височина.Това го прави студоустойчив и подходящ за засаждане във всички райони на нашата страна живее до над 200 години.Аризонският кипарис е дърво с височина до 20м.Има конусовидна,понякога леко закръглена на върха корона.Кората на стъблото е червеникаво-кафява,тънка,напукана на широки люспи.Клонките са къси,сребристо-сиви,ориентирани на различни посоки.Листата са дребни,заострени на върха,сиво-зелени.Шишарките са топчести,дълги 2см,съставени от 6-8 многоъгълни люспи с твърдо и дебело шипче в средата.Те са червено-кафяви,с гъст синкав налеп.Узряват през втората година,когато стават подходящи за размножаване.Аризонският кипарис е светлолюбив вид и издържа добре летните засушавания и ниските зимни температури.Високите декоративни качества го правят подходящ за озеленяване на различни обекти.
Лъжекипарис-Chamaecyparis
Принесен от Тихоокеанското крайбрежие,това красиво вечнозелено дърво расте най-добре на влажен и мек климат.Силно развитата му коренова система помага да достигне внушителните 60-70м.Към почвите не е взискателен,но страда от засушавания,което налага в млада възраст задължително да се полива.Остро конусовидната корона,започва от основата на стъблото и се образува от къси,хоризонтално разположени,плоски клонки.Върхът на лъжекипарисът е леко наведен(провиснал)встрани,което го отличава от другите видове.Всъщност името му би трябвало да бъде"нежен кипарис",защото целият му вид излъчва мекота,спокойствие и изисканост.Шишарките му са дребни(7-10мм),топчести с 8-10 броя щитовидни люспи и малко шипче в средата.Размножава се след втората година.Chamaecyparis притежава отлични декоративни качества,което го прави подходящ за всякакво озеленяване известен е и с големия си брой декоративни форми:Clauca,Nana,Minima,Pendula и други.Живее над 100г.Като дървета с безспорни декоративни качества кипарисите се използват широко за оформянето на зелени площи за солитерни,групови композиции и алейни засаждания,още повече,че добре понасят резитбата на фигурното оформяне.

Публикуване на коментар

0 Коментари