Патладжан / Solanum melongena

Патладжанът е зеленчуков вид от сем. Картофови.
В условията на нашата страна той се отглежда като едногодишна култура.
Кореновата система на патладжана се отличава със сравнително слаба възстановителна способност, която е причина за по-бавното прихващане на растенията след разсаждане. Стъблото е добре развито, изправено, овласено, разклонено, най-често с височина до 1 м. Листата са удължено-яйцевидни, нарязани. Цветовете са сравнително едри, двуполови, виолетови. Плодовете са с елипсовидна, яйцевидна, цилиндрична или крушовидна форма. Оцветяването е светло или тъмновиолетово, но има и бели или светлозелени. Вътрешността на плодовете е с крехка или жилава гъбеста консистенция, в различна степен горчива. Когато достигнат ботаническа зрелост, оцветяването на плодовете се променя, те загрубяват и загубват сочностга си. Семената са дребни, плоски, с бъбрековидна форма, жълто-кафяви или шоколадови. Запазват кълняемостта си 4 - 5 години.

Патладжанът е топлолюбива зеленчукова култура. За растежа и развитието си през вегетацията изисква температура между 22 - 280С. Проявява силна чувствителност към екстремно високите температури (над ЗбОС), които в съчетание с ниска въздушна влажност предизвикват спиране на цъфтежа и масово окапва-не на цветовете. Благоприятства се и развитието на болестта столбур. За успешно отглеждане се нуждае още от достатъчно светлина, редовно поливане и богата на хранителни вещества почва. Не се развива добре на сенчести места, а на тежки почви боледува. Подходящи предшественици са зеленчуците от сем. Бобови и сем. Тиквови. Не понася отглеждане след себе си, както и след видове от същото семейство - домати, пипер.

Отглеждането на патладжана се осъществява в два срока на сеитба на семената, чрез предварително произведен разсад. Семената могат да се засеят в стъклени оранжерии в края на м. януари - началото на м. февруари или около средата на м. март в пластмасови култивационни съоръжения. Засяват се 3 - 3.5 г семена на 1 м2. За да се произведе разсад за 100 м2 са необходими 4 - 5 г семена. От 1 г засети семена се получават средно около 90 растения. При първия срок на сеитба растенията се пикират във фаза “кръстосване” (втори същински лист) на разстояние 10x10 или 12 х 12 см.

Качественият разсад от патладжан е със здраво стъбло, с височина 20 - 25 см, с 4 - 5 добре оформени листа и къси междувъзлия. За патладжаните, засети в края на м.януари - началото на м. февруари, срокът на засаждане е в края на м. април или началото на м. май, след като е отминала опасността от късни пролетни слани. Засаждането на растенията, чиито семена са засети през м. март, е през първата десетдневка на м. май. Отглеждането е редово, с разстояние между редовете 70 - 80 см, а вътре в реда, между растенията - 30 - 40 см.

От ранните срокове на засаждане първите плодове са готови за бране през втората половина на м. юни, а от по-късните беритби започват в средата на м. юли. И в двата случая продължават до първите слани. Плодовете се берат в техническа зрялост, когато плодовете са достигнали нормалната за сорта големина и характерна окраска. Обвивката на семената все още не е втвърдена, а вътрешността е сочна и еластична, така че на пипане плодовете са леко меки. За да се стимулира растежът и плододаването растенията трябва да се берат редовно, като едновременно с качествените се отстраняват и всички недоразвити и заболели плодове.

0 коментара:

Публикуване на коментар